β-D-半乳糖五乙酸酯(植物来源 non-animal origin )

β-D-半乳糖五乙酸酯(植物来源 non-animal origin )
 • 浙江省宁波市
 • 100 克
 • 桶装
 • 3天
 • 试验试剂LR
 • 99.5%
 • 1kg
 • C9H18O5S
 • 238.301
 • 5
 • 4
 • 3
 • —1.25
 • 0

β-D-半乳糖五乙酸酯 CAS:4163-60-4

(植物来源 non-animal origin )   

CAS号:4163-60-4

分子式:C16H22O11[1] 

分子量:390.34

纯度:98.0%

性状描述

白色结晶性粉末, 无特殊气味

物理参数

熔点:139~143℃

质量规格

含量:≥98%

干燥失重:≤1.0%

重金属(以铅计):≤10 PPM

用途说明

医药中间体

第二个产品英文:β-D-Galactose pentaacetate   CAS:4163-60-4


CAS: 4163-60-4

Molecular formula: C16H22O11[1]

Molecular weight: 390.34

Purity: 98%

Character description

White crystalline powder with no special odor

Physical parameters

Melting point: 139~143 C

Quality standard

Content: 98%

Dry weight loss: less than 1%

Heavy metal (PB): less than 10 PPM

Use description

pharmaceutical intermediates


中文名称:β-D-半乳糖五乙酸酯 (植物来源 non-animal origin )
中文别名:1,2,3,4,6-β-D-半乳糖五乙酸酯;β-D-五乙酰基半乳糖;β-D-五乙酰半乳糖;1,2,3,4,6-Penta-O-乙酰基-β-D- 吡喃半乳糖
英文名称:β-D-Galactose pen

地址:   浙江省宁波市镇海区医药化学园区   电话:  104297692
友情链接南宁玻璃钢格栅板
扫一扫,浏览手机版网页